Učíme se cizí jazyk

Jak se efektivně naučit cizí jazyk

Zorientovat se v dnešní době v široké škále různých metod učení se jazyku („zázračných“ i seriózních) není vůbec jednoduché. Rozeznat to, co je skutečně efektivní a co je jen zdařilý marketing jazykových škol, které lákají nové zákazníky, může být celkem nesnadné. Navíc ani odborníci zde často nedochází k úplné shodě, co je a co není efektivní. V jednom se ale shodují všichni: nejúčinnější metodou je pobyt v zemi, kde se daným jazykem hovoří. Je zde ale potřeba poznamenat, že by do dané země měl jet člověk sám anebo alespoň minimalizovat komunikaci v rodném jazyce.

Protože má ale takovouto možnost jen málokdo, tak se hledají různé metody, které by toto dokázaly alespoň částečně nahradit. Ačkoliv některé z nich mohou být i celkem účinné, myslím si, že se tu stále zapomíná na to nejdůležitější a to je ujasnit si, proč se učím a poté si najít systém, kdyjak se učit a pak jej dodržovat. Jinak Vám je i sebelepší metoda k ničemu. Nechtělo se mi až věřit, kolik lidí mi řeklo, že si koupili výukový program angličtiny, ale nakonec jej nedělali, protože na něj neměli čas (= nevěděli, proč, kdyjak). Proto si osobně myslím, že k učení se cizímu jazyku je zapotřebí i jistý trénink disciplíny, vytváření si návyků, dovednost sebe-motivace a stanovení si jasných cílů s měřitelnými pokroky. Jinými slovy naučit se učit se. Bohužel tento důležitý krok opomíjí snad všichni, a proto tolik lidí zůstává na místě, anebo učení se rovnou vzdá.

Klíčem je systém

Průlomovým bodem pro mě bylo, když jsem objevil systém, který mi nejlépe vyhovoval. A jak jsem s úžasem zjistil, zalíbil se i mnoha mým studentům. Inspirovali mě mnozí mí učitelé na Slezské univerzitě, jmenovitě pan docent Pavel Kolář, paní doktorka Lenka Libosvárská, pan magistr Karel Kučera a zesnulý pan profesor Aleš Svoboda, jehož odkaz mne inspiroval k vytvoření kursu Svobodné Angličtiny. Systém, pro který jsem se rozhodl a který se mi osvědčil, zakládám na těchto principech:

  • přehlednost (využití tabulek a barev zapojuje více vjemů a zejména vizuální typ studenta si je zamiluje)
  • stručnost a jasnost (výklad gramatiky by neměl přesáhnout tři kratší odstavce, jinak se stává těžkopádným a čtenář se v něm ztrácí; na druhou stranu nesmí žádná podstatná informace chybět)
  • opakování (na toto se zapomíná v podstatě úplně všude – je potřeba již probranou látku neustále připomínat a to i na místech, které k tomu nejsou určené)
  • srovnání s češtinou (toto se naštěstí už v učebnicích ve větší míře prosazuje, bohužel často chybí odpověď na otázku proč tomu tak je)
  • humor (pokud je něco nudné, musíme na to vynaložit zvýšené soustředění a i tak si to budeme hůře pamatovat, protože naučené informace nemáme spojené s žádnou emocí)

Tím, že jsem sám ve svém studijním a profesním životě aplikoval tyto poznatky, jsem se během krátké době naučil několika světovým jazykům a mám v plánu naučit se další a vytvořit další výukové materiály!

Martin Thorovský

Martin Thorovský
Jsem lektor anglického jazyka. Angličtinu učím jednoduše, jasně a s použitím přehledných tabulek a cvičení, díky kterým si uvědomíte, jak je angličtina oproti češtině jednoduchý jazyk.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů