V čem je angličtina jednodušší než čeština?

Téměř ve všem. S tím sice nemusíte úplně souhlasit, ale mnozí lidé, které jsem vyučoval, k tomuto poznání nakonec došli. Pro vás ostatní mám zkratku, kterou je tento článek. Než vám poskytnu konkrétní seznam, tak se podívejme nejprve na těch pár věcí (abych byl spravedlivý), v čem je jednodušší čeština.

 1. Čeština má jednodušší pravopis (i přes všechna ta vyjmenovaná slova, pravidla o užívání „i“ a „y“, „z“ a „s“ a stovky všelijakých výjimek), protože se u nás píše tak, jak se čte. V angličtině se musíme učit zvlášť výslovnost a pravopis.
 1. Čeština má jednodušší přízvuk. Má jej vždy na první slabice. Anglický přízvuk se řídí jinými pravidly, což nám ze začátku může ztěžovat porozumění (obzvlášť, pokud ta pravidla neznáme – a ve školách a v kurzech se téměř neučí, což je velká chyba).
 1. Čeština nemá členy (členy mají ale například i němčina, francouzština, španělština a italština).
 1. Čeština má jen tři gramatické časy (v tom se ale opět liší od výše uvedených jazyků).

A teď se podívejme na to, v čem je jednodušší angličtina.

 1. Angličtina nezná skloňování, takže nemá žádné pády a tedy ani žádné skloňovací vzory. Není potřeba se učit žádné koncovky, kmeny, ohýbání slov, vzory, měkčení apod.)
 1. Angličtina nemá gramatické rody, takže se není potřeba učit, co je „ta“, „ten“ anebo „to“. Kdysi se mě jeden Angličan ptal, podle čeho se v češtině pozná, že stůl je „ten“ a židle je „ta“. Podle čeho připodobňujeme neživé věci k ženám, mužům nebo věcem. Co byste mu na to řekli?
 1. Angličtina nemá kategorii slovesného vidu.
 1. Angličtina nemá žádné slovesné třídy, takže se všechna slovesa časují stejně (až na pár výjimek). Cizinci učící se česky zápasí s komplikovanými tabulkami časovacích vzorů a mnozí to vzdají.
 1. Angličtina používá daleko více sloveso „být“ než čeština. Čeština má téměř na všechno zvláštní slovo. Angličtina je více úsporná a prostá. Běžně si tak vystačí s menším počtem slov než čeština.
 1. Angličtina bývá často předvídatelná. I když neznáte nějaké slovo, s určitými zkušenostmi jej pak dokážete odhadnout nebo si dovodit jeho význam. To v češtině prakticky nejde.
 1. Angličtina se jako jazyk neustále zjednodušuje a zbavuje se zbytečných pravidel. Čeština změny ráda nemá.
 1. V angličtině mívá leckdy podstatné jméno stejný tvar jako přídavné jméno a dokonce i sloveso. Tím opět klesá počet slov, která je potřeba se naučit.
 1. Angličtina má obecně jednoduchá pravidla a poměrně málo výjimek. V tom je jednodušší než jakýkoliv jiný z výše uvedených jazyků.

O všech těchto skutečnostech se můžete přesvědčit na on-line kurzu Svobodné angličtiny, kde na tyto věci často narážíme při srovnávání s češtinou. Tento seznam je sice informativní, ale nenahradí skutečnou zkušenost, kterou můžete zažít v konkrétních situacích na konkrétních příkladech, kde si uvědomíte, jak to vše funguje v praxi.

Martin Thorovský
Martin Thorovský
Jsem lektor anglického jazyka. Angličtinu učím jednoduše, jasně a s použitím přehledných tabulek a cvičení, díky kterým si uvědomíte, jak je angličtina oproti češtině jednoduchý jazyk.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů