Seznam lekcí, které v kurzu pro pokročilé naleznete: 

1. Slovosled v angličtině 

2. Vazba \"there is/are\" 

3. Podstatná jména ve 2. pádě

4. Přítomný čas prostý VI (statická slovesa)

5. Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa

6. Minulý čas prostý – pravidelná slovesa

7. Slovesný vzor 1

8. Slovesný vzor 2

9. Slovesný vzor 3

10. Slovesný vzor 4: Modální slovesa: can/could

11. Spojky a spojovací výrazy

12. Minulý čas průběhový

13. Minulý čas prostý a průběhový

14. Stupňování přídavných jmen, srovnávání

15. Budoucí čas „will“

16. Slovesa „must“ a „have to“

17. Otázky s předložkou

18. Budoucí čas „going to“

19. Časové věty I

20. Časové věty II (until, as soon as)

21. Číslovky řadové a násobné

22. Podmětové otázky

23. První kondicionál

24. Slovesa s „have“

25. Přídavná jména na „-ed“ a „-ing“

26. Slovesa say/tell/talk/speak

27. Slovesa „have“ a „have got“

28. Budoucí čas „-ing“

29. Předpřítomný čas

30. Předpřítomný čas II